HANKKEESTA

KuoHuLab – Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun oppimisen, kehittämisen ja innovoinnin laboratorio (S21118)

  • Toteutusaika: 1.11.2017 – 30.4.2020
  • ESR-ohjelman toimintalinja ja erityistavoite: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
  • Kustannusmalli: Flat rate 17 %

Mikä on KuoHuLab? 

  • yhteisöllinen ja luova kohtaamisen areena tai alusta, jossa eri toimijat kohtaavat yhteisen ongelman tai haasteen äärelle. Määritellyn ongelmien ratkaisemisen lähtökohta on yhdessä työskentely, moninäkökulmaisuus ja kokeilukulttuurin henki
  • tavoitteena Kuopion kaupungin palveluiden kehittäminen, alueiden erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä uudenlaisten  kokeilu- ja oppimisympäristöjen testaaminen ja pilotointi
  • työskentelyn lähtökohtana ovat osallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalisen pääoman lisääminen ja dialogiseen työskentelyyn perustuvan osaajayhteisön luominen

 

Uutiset