Esteetön kommunikointi ja osallistuminen

Innovaatioalusta: Esteetön kommunikointi ja osallistuminen

Innovaatioalustan tavoitteet: 

  • kokeilla ja pilotoida uudenlaisia tapoja parantaa kommunikaatiota  kuntalaisten ja Kuopion kaupungin toimijoiden välillä
  • osallistua aktiivisesti kommunikoinnin esteiden poistamiseen Kuopion kaupungin palveluissa. Kommunikoinnin esteitä voivat olla mm. kielelliset, vuorovaikutukselliset, tiedonsaantiin  tai luotettavuuteen liittyvät sekä yhteiskunnalliset (esimerkiksi ihmisen uskomukset tai ennakkoluulot)
  • alustan kokeiluista vastaavat tutkijalehtori Erja Anttonen ja projektipäällikkö Anniina Aunola

Uutiset