Kuopion maaseutumaiset alueet

Innovaatioalusta: Kuopion maaseutumaiset alueet

Innovaatioalustan tavoitteet:

  • vahvistaa paikallisten asukkaiden identiteettiä osana Kuopion kaupunkia
  • tarjota kaikille asukkaille osallisuuden kokemuksia
  • kehittää ja parantaa Kuopion palveluiden saatavuutta maaseutumaisilla alueilla sekä kokeilukulttuurin hengessä pilotoida uudenlaisia palvelujen toteuttamistapoja
  • saada hankkeen toimintoihin mukaan  erityisesti myös maaseutumaisten alueiden niitä asukkaita, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatumpi ja köyhyys- ja syrjäytymisriski suurempi
  • hankkeen päätoiminta-alue on Juankoski-Muuruvesi-Säyneinen, alueen kokeiluista vastaa kehittäjälehtori Jari Klemola

 

 

Uutiset