INNOVAATIOALUSTAT

Avoin innovaatioalusta?

 • vakiintunut työskentelyalusta, jossa
  • kaupungin työntekijät
  • opiskelijat ja oppilaitosten edustajat
  • kuntalaiset ja erityisesti kohderyhmään kuuluvat henkilöt
  • järjestöt sekä yritykset
 • kehittävät, ideoivat ja kokeilevat sekä tuottavat toimintaa kohderyhmälle
 • työskentelyn lähtökohtina kokeilukulttuurin henki, arjen havainnot ja kokemukset, erilaiset tiedon lähteet ja osallistavat & toiminnalliset työskentelytavat

Uutiset