Meiänporukka koolla ensimmäisen kerran 10.11.2018 Juankoskella!

”Meiänporukka kokoontuu ensimmäistä kertaa Juankosken Nuorisotila Walimossa lauantaina 10.11 klo 12 alkaen. Mukaan on saatu tässä vaiheessa kuusi nuorta Juankoskelta.  Kokeilukulttuurin hengessä Meiänporukassa tehdään nuorten itsensä suunnittelemaa mielekästä tekemistä, joka voi johtaa jatkossa työpaikkaan, koulutukseen tai harrastukseen. Ensi lauantain tapaamisessa luodaan suuntaviivoja, mitä tulevan talven ja kevään aikana tullaan ryhmässä touhuamaan”, kertoo KuoHuLab-hankkeen kehittäjälehtori Jari Klemola.

 

KuoHuLab-hankkeen kehittäjälehtori Jari Klemola

Meiänporukka on osa KuoHuLab-hankkeen kokeiluja

Meiänporukka on osa Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun KuohuLab-hankkeen ”Kuopion maaseutumaiset alueet” innovaatioalustan kokeiluja.  Juankoskella innovaatioalusta tavoitteena on vahvistaa asukkaiden identiteettiä osana Kuopion kaupunkia, tarjota asukkaille osallisuuden kokemuksia, kehittää ja parantaa palveluiden saatavuutta uusien toteuttamistapojen avulla. Hankkeen tavoitteena on saada toimintoihin mukaan erityisesti niitä asukkaita, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatumpi ja köyhyys- ja syrjäytymisriski suurempi. Innovaatioalustan päätoiminta-alueena on Juankosken keskustaa, Muuruvesi ja Säyneinen. Alueen kokeiluista vastaa kehittäjälehtori Jari Klemola Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.