KuoHuLab-hankkeen projektipäällikkö Kristiina Vesama työssään
KuoHuLab-hankkeen projektipäällikkö Kristiina Vesama kuopiolaisen Jynkän kaupunginosan asukasillassa toukokuussa 2018.

‒ Haluamme kuopiolaiset mukaan kehittämään kaupungin palveluita. Hankeessa pyrimme saamaan yhteen erilaisia toimijoita, erityisesti sellaisia, jotka eivät ole vielä tulleet tutuiksi ja tehneet yhteistyötä, kertoo puoli vuotta sitten käynnistyneen KuoHuLab-hankkeen           projektipäällikkö Kristiina Vesama Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Mukaan on saatu yhdistyksiä, yrityksiä, kohderyhmään kuuluvia kaupunkilaisia, kaupungin eri yksiköiden henkilökuntaa, evankelis-luterilainen seurakunta sekä Humakin opiskelijoita.

Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke käynnistyi  marraskuussa 2017. KuoHuLab-hankkeen tavoitteena on Kuopion kaupungin palveluiden  kehittäminen, asuinalueiden erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä uudenlaisten kokeilu- ja oppimisympäristöjen testaaminen ja pilotointi. Määriteltyjen ongelmien ratkaisemisen  lähtökohtina on yhdessä työskentely, moninäkökulmaisuus ja kokeilukulttuurin henki. Tavoitteena on luoda näille ns. innovaatioalustoille dialogiseen työskentelyyn perustuvat toimijayhteisöt.

Rohkeutta osallistamiseen

Osallistamis- ja osallisuushankkeita on Kuopiossakin paljon.

– Totta.  Olemme ison haasteen äärellä. Meidän pitäisi olla todella rohkeita kokeilemaan erilaisia ja uudenlaisia työtapoja. Tämä on meillekin oppimisen paikka. Hanketiimillämme pitäisi olla kaikki se innostamisen ja avoimuuden kulttuuri sekä myös erilaista menetelmällistä osaamista ihmisten innostamiseen. Vain jos itse olemme innostuneita, muutkin voivat innostua. Jos on haastavampi kohderyhmä, se haastaa myös viestintätapamme – miten saamme viestimme perille?

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ja monenlainen kuopiolainen löytää ja saa tietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista osallistua Kuopion palveluiden innovoimiseen ja kehittämiseen. Esimerkkeinä Vesama mainitsee sen, miten hankkeessa on saatu tehtyä paikkoja ja tiloja, joihin olisi erittäin matala kynnys tulla ja osallistua.

‒ Mutta olennaista on se, ettei vain luoda paikkoja ja tiloja, jonne on matala kynnys tulla. Menemme myös sinne, missä ihmiset arjessaan toimivat, kohtaavat toisiaan ja käyttävät kaupungin palveluita. Ihmisiä on kohdattu esimerkiksi kahviloissa, baareissa, kohtaamispaikoissa, kirjastoilla ja kouluilla.

Kevään 2018 aikana hankkeen työntekijät ovat kohdanneet paljon ihmisiä eri puolilla noin 118.000 asukkaan Kuopiota, johon kuntaliitosten myötä kuuluu myös useita maaseutumaisia alueita. ‒ Olemme saaneet miettiä, millainen kyky ja taito meillä on kuunnella ja ymmärtää kaupungin palveluita vaikkapa viittomakielisen tai näkövammaisen kannalta. Vuoropuhelua on tarvittu ja tarvitaan, toteaa Vesama.

KuoHuLab-hankkeen vilkas syksy

Ensi syksynä hankkeessa lähdetään kokeilemaan pilottia Kuopion kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Tarkoitus on rakentaa yhdessä kuurojen kanssa ryhmänohjausta, liikuntakokeiluita ja kehittää kaupungin liikuntapalveluita kuuron ihmisen näkökulmasta.

Jynkkä-Leväsen kaupunginosassa ollaan käynnistämässä yhteisöteatteriprojektia yhdessä kummitaitelijan kanssa sekä kevään 2018 asukasilloissa virinnyttä toivetta asukasyhdistyksen perustamisesta.

Juankoskella ja Muuruvedellä hanke tekee yhteistyötä uuden pitäjäraadin, Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen, Palveluiden uudistaminen ja kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa hankkeen (Pato-hanke) ja Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät kylät  -hankkeen kanssa. Huhtikuussa järjestetyssä asukassaillassa juankoskelaisilta saatiin runsaasti ideoita ja kehittämistarpeita, ja innovointia jatketaan.

Syksyllä jatketaan Kuopion kaupungin eri palvelualueiden työntekijöiden ja Humakin yhteistyökulttuurin vahvistamista. Mukaan saadaan myös yhä suurempi määrä yhteisöpedagogi- ja tulkkiopiskelijoita työskentelemään hankkeessa osana opintojaan.

 

Hankkeen videoita & podcast:

Kohtaamisia Juankoskella Juankoskelaisten haastatteluita alueensa kehittämisestä (9:03)

Kohta kuohuu Juankoskella Hankkeen kehittäjä-lehtori Kari Keuru esittelee Juankoskea (5:05)

Asukasilta Juankoskella Juankoskella 11.4.18 järjestetyn asukasillan osallistujien tuntoja ja terveiset Kuopion kaupungille. Podcastin toimittivat yhteisöpedagogiopiskelijat Aleksi & Juuso. (14:32)