‒ Uteliaalla ja kuuntelevalla asenteella aloitin hankkeen projektipäällikkönä. Toivon voivani, ainakin vielä hetken, hyödyntää ulkopuolisuuttani, kysyä ääneen niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, mistä on kyse, mihin tähdätään ja millä prioriteeteilla. KuoHuLab-hanke on suunniteltu tavoitteiltaan hyvin laajaksi, missä piilee sen vahvuus ja luonnollisesti myös haasteet, tuumaa hankkeessa projektipäällikön sijaisena vuoden 2019 alusta aloittanut Anniina Aunola. Hän luotsaa hanketta tämän vuoden ajan.

Projektipäällikön sijaisena aloittanut Anniina Aunola kuopiolaisille tutulla Barson kulmalla.
Anniina Aunola luotsaa KuoHuLab-hanketta vuonna 2019 projektipäällikön sijaisena.

Omien sanojensa mukaan Anniina tuli Humakiin kulttuurin sekatyöläisen roolista, vapaalta kentältä.

‒ Olen toiminut pitkään freelancer-yhteisötaiteilijana ja kehittäjänä esimerkiksi läänintaiteilijan tehtävissä vuodet 2012‒2016. Minulla on ammattikorkeakoulukokemusta Savoniasta, tanssinopetuksen linjavastaavan tehtävistä.

Yhteisötaiteellinen projekti ”Reitti16” kiehtoo ja haastaa

Anniina on seurannut KuoHuLab-hanketta jo ennen Humakiin ja hankkeeseen tuloa Kuopion kaupungin yhteisötaitelijan näkökulmasta.

‒ Ennen kuin tiesin itse kietoutuvani KuoHuun, olin jo ilolla seurannut hankkeessa toteutettavaa yhteisötaiteellista projektia Reitti16. Projektissa Tiina Vertainen, laaja-alainen taiteen ammattilainen, työskentelee yhdessä nuorisotyöntekijä Janne Kuidun kanssa innostaen Jynkän alueen asukkaita ja muita kuopiolaisia yhteiseen koitokseen, joka huipentuu Kuopion kaupunginteatterin näyttämölle marraskuussa 2019.

Reitti16-työskentelyä Anniina pitää itsenäisenä Jynkän asuinalueen innostamisen projektina ja erittäin kiehtovana. Haasteeksi hän mainitsee sen, miten Reitti16 kietoutuisi vielä vahvemmin Humakin opiskelijoiden arkeen.

‒ Tähän mennessä Humakin lehtorien luotsaama toiminta esimerkiksi esteettömän kommunikoinnin edistämiseksi ja Kuopion uuden liitoskunnan Juankosken kehittämiseksi ovat ymmärrettävästi olleet helpommin integroitavissa opetussuunnitelmaan, pohtii Anniina.

Tavoitteena yhdessä oppimista ja uusia toimintamalleja

‒ Toivon, että hankkeeseen osallistuneet kuopiolaiset, opiskelijat ja työntekijät ovat saaneet kokemuksia yhteenkuuluvuudesta ja yhdessä oppimisesta, kertoo Anniina.

Toiveena on myös, että organisaatiotoimijoina Humak ja Kuopion kaupunki ovat lähentyneet, kehittäneet yhteistyötään ja löytäneet pysyviä toimintamalleja tulevaisuuteen. Toimintamallien kehittämisellä pyritään sujuvoittamaan oppilaitoksen ja kaupungin yhteistyön arkea. Tavoitteena on, että toimintamallit voisivat soveltua yleisemminkin Humakin ja kuntien väliseen yhteistyöhön.

Anniina Aunola ohjasi hankkeessa myös afro- ja lattaritanssia kuurojen liikuntaryhmälle.
Tanssia kaikille! Anniina Aunola ohjasi afro- ja lattaritansseja kuurojen liikuntaryhmälle helmikuussa.

KuoHuLab-hanke lyhyesti

Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke käynnistyi marraskuussa 2017. KuoHuLab-hankkeen tavoitteena on Kuopion kaupungin palveluiden kehittäminen, asuinalueiden erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä uudenlaisten kokeilu- ja oppimisympäristöjen testaaminen ja pilotointi. Määriteltyjen ongelmien ratkaisemisen lähtökohtina ovat yhdessä työskentely, moninäkökulmaisuus ja kokeilukulttuurin henki.

Teksti & kuvat: Erja Anttonen